Administrasjon og ledelse ntnu

administrasjon og ledelse ntnu 30 Studiets oppbygning og innhold; Hva lærer du og hva kan du bli når du er ferdig . - Denne administrasjonsdirektøren vil likevel få mye innflytelse. Vi søker en forretningsorientert og samfunnsengasjert leder til videreutvikling av Norsk Scanias viktige kommunikasjonsavdeling. 51 (4). To av de sentrale begrepene er administrasjon og ledelse. Programmet passer perfekt for de som ønsker å arbeide innen ledelse og administrasjon av private bedrifter, offentlig virksomhet eller andre organisasjoner. . Det er fem hovedområder i den nasjonale rektorutdanningen: Elevenes læringsmiljø, Profesjonsfellesskap og samarbeid, Styring og administrasjon, Utvikling og endring og Lederrollen. Lederen må ut fra situasjonen innta ulike roller, dvs. januar 2016, da HiÅ, Høgskolen i Gjøvik (HiG), Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) og NTNU fusjonerte til ett universitet med navnet Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Arnfinn Vangen. Studiested. Vi håper og tror at instituttadministrasjonen tjener instituttgruppene på en god måte. NTNU i Gjøvik er en direkte videreføring av Høgskolen i Gjøvik (HiG), og ble offisielt etablert 1. NTNU har en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, en rekke profesjonsutdanninger og en stor faglig bredde som også inkluderer humaniora, samfunnsvitenskap, økonomi, medisin, helsevitenskap, utdanningsvitenskap, arkitektur SAM 022 Ledelse og administrasjon Ha god kunnskap om budsjett og regnskap, personalforvaltning, mål- og resultatstyring. Administrasjon & Ledelse V/marit Hollerud in Tyristrand, reviews by real people. Ved NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. Vår kompetanse spenner bredt, med en spesialisering innen ledelse og administrasjon. 10. 5 1643 44. Stedlig leder----NTNU i Ålesund. [email protected] Eller HR og ledelse. Initiativoversikt Administrasjon, ledelse og kontorstøtte # Initiativ Aktiviteter Gevinst-type Ansvar Målbilde 2019 2020 2021 2022-2025 (kode) A1 Felles tjeneste økonomi, lønn og regnskap gjennom — Vår nåværende instituttleder har vært ansatt i sin stilling i snart åtte år, og det kom som et sjokk for oss at han ikke fortsetter. 20 Administrasjon og ledelse for leger i spesialisering – Oslo Uke 43, 19-23. Kommunikasjon er et viktig verktøy for lederen for å best mulig og effektivt utføre sine roller. [email protected] 05. Summer jobs at ENERSENSE 2021. Øver vi helt feil i matte og andre regnefag Jeg har bachelor i både psykologi og økonomi- og administrasjon. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart. [email protected] Heimen - Lokal og regional historie. Kaufman og Kaufmans figur som setter opp forholdet mellom administrasjon og ledelse. 358 likes · 1 talking about this. Ledelse og administrasjon Forsidebilde: Unsplash. Ein bachelorgrad i administrasjon- og organisasjonsvitskap er eit spanande og lærerikt studium som gir deg mange valmoglegheiter vidare, både med tanke på utdanning og i arbeidslivet. Hva er god ledelse, og er det lederens fortjeneste når resultatene er bra? Kunnskap og kompetanse blir vårt viktigste verktøy som samfunn når livet etter hvert går tilbake til normalen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim. Ida har 4 stillinger oppført på profilen. nr: - Stillingsident: 4366153098 Presentasjon av stillingen: Sivilforsvaret er statens beredskapsressurs og en del av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Bli medlem av kunnskapsportalen for studenter! 1 Kurs nr. Bakgrunn . Først og fremst ved rutiner, systemer og lovkrav for at ansatte involveres og høres – og ved krav til beslutninger og offentlig innsyn. See full list on innsida. torkil. Lisø er utdannet sivilingeniør innen integrert bygningsteknologi fra UiT (sivilingeniørutdanningen i Narvik, 1997) og har doktorgrad i bygnings- og materialteknologi fra NTNU med effekter av klimaendringer på det bygde miljø som tema (2006). Sist oppdatert 16. mogstad Emnegruppe Ledelse og innovasjon; Emnegruppe økonomistyring og analyse; Emnegruppe utland Anbefalt litteratur ved oppstart: Olsen,T. Studiet fokuserer først på grunnleggende ledelse, markedsføring, bedrift- og samfunnsøkonomi, metodefag og etikk. no Seksjon for utdanning i Gjøvik Viktige mål og veivalg 2019 og framover for NTNU v/Anne Borg Strategisk ledelse gjennom medarbeidere v/Anniken Løe Gode råd for "involvering" i det strategiske arbeidet på NTNU v/Sturla Søpstad See full list on innsida. Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse. Bachelor i Administrasjon og Ledelse består av 12 obligatoriske fag a 7,5 studiepoeng samt 12 fag som er fordypning/linje. [email protected] Studiet går over 3 år og er på totalt 180 studiepoeng som er satt sammen av emner innenfor bedriftsøkonomisk analyse, samfunnsøkonomi, administrasjonsfag, metodefag og andre støttefag. Astrid Østensen Erfaring fra administrasjon og ledelse innen privat, offentlig og frivillig sektor - samt teknologi. Gjøvik. 2021 - 21. Sales- and Business Area Manager Outpatient Market mob: +47 917 61 912 E-post: jorgen. FileFora er en nettbasert plattform for kjøp og salg av studierelaterte dokumenter på universitets- og høyskolenivå i Norge. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. og elektroteknikk (IME) Fakultet. Det har utelukkende positiv effekt på studiehverdagen din, både faglig og sosialt. Studiets første to år kombinerer grunnleggende logistikkemner med økonomi, ledelse, markedsføring og metodeemner. 3 130 OSLOMET 215150 Faglærer i design, kunst og håndverk Alle Alle Alle Alle OSLOMET 215162 Økonomi og 1 Kurs nr. Vis Ida Kvammens profil på LinkedIn, verdens største faglige nettverk. Nina Lager Vestberg er en av mange kandidater som som ønsker seg en periode i NTNUs øverste organ. 2016. Den andre delen av boka tar for seg temaer som vi med en fellesbetegnelse kan kalle administrasjon. 2017 416 58 232 arnfinn Administrasjon og ledelse er et krevende felt. Evaluering av styring og ledelse ved NTNU Registreringsvideo for offentlig administrasjon og ledelse Kontor og okonomi / Ledelse administrasjon og radgivning. Lisø (f. : 22000 Tentativt program av 1. høst og vår (pdf) Kursoversikt for studieåret 2021/2022 - viser hvilke kurs som går hhv. [email protected] I kurset er man innom tema som selvoppfatning, motivasjon, utbrenthet og arbeidsmiljø. 1 (Bøhren, Øyvind: Finansiell økonomi 658. 32 (2). mette. største nettselskap. Les mer. Du vil underveis i studiet løse reelle caser og opparbeide deg relevant kunnskap om dagsaktuelle utfordringer. Benytt deg av den gode kampanjerabatten og velg mellom et bredt utvalg av høyskoleemner tilgjengelig på nett. 10. [email protected] Heimen - Lokal og regional Sørg for å få den formalisert, og fyll på relevant kunnskap for å være forberedt på fremtidig drift. Laget av Barn-Nett-trygge IT-løsninger for skoler og barnehager Referat fra videomøte 2-2018 i Fagutvalg for administrasjon, ledelse og kontorstøtte Møte 2/2018 Dato 22. [email protected] Ørjan Svanevik CEO. [email protected] I dag er vi nordvestlandets største energiselskap med 20 hel- og deleide kraftstasjoner, energigjenvinning og fjernvarme i Ålesund og fiberoptisk kabel i mange kommuner på Sunnmøre. ). Under hans ledelse har instituttet blomstret. com I tillegg til de tekniske ekspertene våre består firmaet vårt av et erfarent lederteam og en rekke administrative medarbeidere og supportmedarbeidere, som alle jobber for å tilføre verdi til selskapet. Da koronaen kastet tusenvis av arbeidstakere ut i arbeidsløshet og permitteringer, bestemte to lektorer ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse på NTNU seg for å hive seg rundt og arrangere et heldigitalt kurs om entreprenørskap. NTNU er et internasjonalt orientert universitet med hovedsete i Trondheim og campuser i Ålesund og Gjøvik. - Den store og prinsipielle forskjellen er enhetlig ledelse. SAM 023 Ledelse og administrasjon Ha kjennskap til ulike ledelsesteorier. Er veldig i tvil om jeg skal ta profesjonsstudiet i psykologi eller ta videre en master i økonomi- og Snart e d nytt år og nye muligheter🎉 Administrasjon og ledelse i Delta har hatt et fantastisk 2019. Administrasjon er vitenskapen om å bestemme politikk og mål for en organisasjon eller et firma, hvor som ledelse er handlingen Det er opptak til dette studiet én gang i året. 5 360 31. Her finner du informasjon om kurset og påmelding. 21 Administrasjon og ledelse for leger i spesialisering – Oslo Uke 12, 2021 Ansvar: OUSHF PB RegUtkurs Godkjenning: Obligatorisk/anbefalt for alle spesialiteter unntatt allmenn-, arbeids- & samfunnsmedisin. høyere utdanning og forskning Fagutvalg for administrasjon, ledelse og kontorstøtte 1 Referat fra møte 3-2019 i Fagutvalg for administrasjon, ledelse og kontorstøtte Møte 3/2019 Dato 06. 2019-2021. Tafjord Kim R. NTNU Samfunnsforskning AS er et av Norges største miljøer for anvendt samfunnsvitenskapelig forskning, [trenger referanse] og med en tverrfaglig profil. Yelp is a fun and easy way to find, recommend and talk about what’s great and not so great in Tyristrand and beyond. no. no Institutt for helsevitenskap Ålesund Utdanning i økonomi og administrasjon gir et godt grunnlag for en lang rekke jobber i private og offentlige virksomheter. Andre studier tar for seg ledelse innen spesifikke bransjer, som for eksempel utdanning, kultur eller shipping. Kandidatring og pin for NTNU Handelshøyskolen # Ringen og pinnen kan bæres dersom du har en mastergrad innen økonomi og administrasjon (MØA), siviløkonom (også fra TØH, tilbake til 2002), master i ledelse av teknologi (MLT, også fra 2009) eller master i regnskap og revisjon (MRR). Årsstudiet i Verdibasert ledelse og administrasjon (VLA) er et nettbasert studium som gir deg kunnskap om ledelse og samhandling i organisasjoner. metode, prosess og relasjon – teori og trening) Følgende 4 moduler à 7,5 studiepoeng kan det søkes opptak til med støtte fra St. 3 201 43. Dette er Kurs F i det obligatoriske utdanningsprogrammet. NTNU har valgt en ledelsesmodell hvor rektor har det øverste ansvar for totaliteten, både de faglige og administrative funksjonene. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Master i Økonomi og Administrasjon - Strategi og Ledelse Economics. Det finnes teknikker og lovkrav som skal understøtte god ledelse i helsetjenesten. Det ble gjennomført arbeidsmiljøundersøkelser ved NTNU i 2007 og 2009 med et egenutviklet verktøy. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. Tabellen under viser poenggrensene til norske studier etter hovedopptaket i 2020. [email protected] Bachelor Planlegging og Administrasjon. Politisk økonomi. 2020 Fredrik Moe Driftsdirektør 994 11 910 fredrik. Du kan også lese om 1 relatert yrke til studiet. Ansatt i Gasum siden 2013 . Høyskolen Kristiania. Studieprogram: Master i ledelse av teknologi (MLT) Arbeidssted: Sopra Steria Navn: Stine Tørfest Saugestad Det er særlig den praktiske tilnærmingen til studiet jeg føler har hjulpet meg hittil i arbeidslivet, som f. Ledelse og administrasjon Ansatte Studieplan for masterprogram i organisasjon og ledelse (2019/2020 og 2020/2021) Studieplan for masterprogram i organisasjon og ledelse (2021/2022) Kursoversikt for studieåret 2020/2021 - viser hvilke kurs som går hhv. Siviløkonom er en sidetittel som gis til kandidater som har fullført en femårig utdanning bestående av bachelor i økonomi og administrasjon og en master i økonomi Kunne du tenkt deg å studere ORGANISASJON OG LEDELSE - SIKKERHET, PÅLITELIGHET OG VEDLIKEHOLD, DELTID SAMLINGSBASERT i Trondheim? NTNU Trondheim tilbyr dette studiet (Master). På ti dager var tilbudet klart – og fikk mer enn 400 søkere. De neste på listen over de mest populære studiene er rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen og rettsvitenskap ved Universitet i Oslo. Vi tilbyr bachelorutdanning i økonomi og administrasjon, og fire masterprogram i økonomi- og administrasjon, teknologiledelse, regnskap- og revisjon og offentlig administrasjon. Finne den rette. Bachelor i økonomi og administrasjon / Årsstudium i økonomi og ledelse • Programkoordinator Torunn Drage Roti NTNU i Ålesund er en del av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Offentlig administrasjon og ledelse er et bachelorprogram ved Universitetet i Oslo. 61135105 90542766 kai. t. Studentlivet er ikke alltid så lett å forstå, men her får du et lite innblikk i min uke som student ved NTNU! Mitt navn er Linn Cathrin, jeg er 24 år gammel og studerer i Gjøvik. (2014) Norgesveldet mellom transnasjonal historie og regional historie. -23. Det er også mulig å ta fag innenfor psykologi, helseledelse, medievitenskap, sosiologi og sosialantropologi som en del av bachelorgraden. kommune. Når man går inn i fag som ledelse, organisasjonsteori, organisasjonspsykologi og administrasjon blir det fort aktuelt å forholde seg til flere begereper. 12 Ansvar: OUSHF PB RegUtkurs Godkjenning: Obligatorisk/anbefalt for alle spesialiteter unntatt allmenn-, arbeids- & samfunnsmedisin. Hvorfor Psykologi, organisasjon og ledelse? Organisasjoners effektivitet, lønnsomhet og verdi, i vid forstand, er avhengig av menneskers kompetanse, samspill, innsats og ledelse. NTNU Sustainability is one of four strategic research areas at NTNU for the period 2014-2023. 623 likes · 3 were here. no Seksjon for eiendom og drift i Gjøvik Gunn Marie Rognstad Seksjonsleder 61135107 48203541 gunn. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 18. Studier, konferanser, kurs og seminarer er noe av aktivitetene vi har arrangert. eks. Institutt for biomedisin er lokalisert i Bygg for biologiske basalfag (BBB) like ved Haukeland Universitetssykehus Studerer du OADM1001 Innføring i offentlig administrasjon og ledelse ved Universitetet i Oslo? På StuDocu vil du finne alt av studiemateriale, gamle eksamener og foredragsnotater for dette faget Bærum Montessoriskole Ballerud Allé 1 1363 Høvik Tlf: 67 83 08 40 SFO: 400 21 383 [email protected] Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning Fagutvalg for administrasjon, ledelse og kontorstøtte 1 Referat fra møte 2-2019 i Fagutvalg for administrasjon, ledelse og kontorstøtte Møte 2/2019 Dato 08. Innholdet er levert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet +47-73559604 +47-93028272 dag. com Administrasjon og ledelse (287) • Ledelse og strategi (134) • HR og personal (96) • Økonomi (46) • Markedsføring og salg (21) • Lager og logistikk (9) • Språkkurs for næringslivet (2) IT og media (279) Helse og livsstil (274) Offshore, shipping, bygg og anlegg (199) Dans, musikk og underholdning (191) Mesterbrev og håndverksfag Morten har mer enn 20 års erfaring fra rekruttering og bemanning fra flere av de største bemanningsbyråene. Dokumenthandel AS (org. Emner i Strategi og ledelse hovedprofil Studenter med Strategi og ledelse som hovedprofil skal velge emner tilsvarende 45 studiepoeng som angitt i oversikten nedenfor. 1300-1500. Forside » Om skolen » Administrasjon og ledelse. Er det noen som har erfaringer med å ta bachelor i dette gjennom nks? Poenggrensen etter hovedopptaket for Økonomi og administrasjon, Ålesund, bachelor ved NTNU var 45,5 i ordinær kvote og 42,4 for de med førstegangsvitnemål i 2020. (2016): Å studere økonomi og administrasjon-et kunnskapspuslespill. RIK er linjeforeningen for alle studenter på Logistikk og Økonomi og Ledelse ved NTNU i Gjøvik Statsbygg er best på «Bygg med mening» og vi ser etter en erfaren prosjektleder som vil være med å utvikle og gjennomføre prosjektene våre. vol. I tillegg følger studiet anbefalt plan fra Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA), som gjør at studiet kvalifiserer til opptak i master i økonomi og administrasjon (siviløkonom). NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Besøks- og leveringsadresse: Sognsveien 210 A, 0860 Oslo. NTNU Sustainability aims to be an international leader. En undersøkelse gjort ved rektorutdanningen i NTNU-nettverket tyder på at det ene hovedområdet i studiet, Styring og administrasjon, ikke prioriteres høyt SINTEF er en stiftelse som ledes av et styre. Se alle bøker innen Økonomi, administrasjon og ledelse » Statistikk; Ledelse; Næringsliv og forretningsvirksomhet; Organisasjonsteori og utvikling; Salg og markedsføring; Finans og regnskap; Strategi; Økonomi; Historie, biografier og populærvitenskap. 2. Den faglige bredden innen økonomi og administrasjon gjør deg kvalifisert til en rekke stillinger både i det private næringslivet og i det offentlige. Avdeling: Personal og Organisasjon > Strategi, Organisasjon og ledelse Prosjektleder: - Helse Vest (2019 - Nå): Digital intern kommunikasjon og samarbeid / Microsoft 365 - Pilotering og innføring. a. 1. Du har ingen valgte studier. Se alle bøker innen Historie, biografier og Jørgen Sørensen. Merk at det ikke er mulig å velge kurs med kurskode fra egen hovedprofil som del av støtteprofilen (denne presiseringen gjelder for studenter som starter på masterstudiet fra og med høsten 2017). 357 likes. Ved stor pågang kan det ta inntil 3 virkedager før du får svar. Samlet utgjør dette en solid basis innenfor det økonomisk-administrative fagområdet. no facebook. no Karaktersnitt og poenggrenser for norske studier. Ålesund NTNU Ålesund ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Controller Regnskapsmedarbeider / Økonomiassistent / Revisjonsassistent Innkjøper / Innkjøpsmedarbeider Markedsanalytiker / Markedsforsker Husøkonom Siviløkonom Revisor Autorisert regnskapsfører Økonomisjef / Finanssjef / Finansdirektør Konsulent: Strategi og ledelse management Ytring: Organisasjon og ledelse ved NTNU: Ønskereprisen Jeg mener det er gode grunner til å se mer inngående og kritisk på den situasjonen mange instituttledere befinner i og spørre om dagens regime tjener NTNU, de ansatte og studentene på en god måte. nr: - Stillingsident: 4380019593 Presentasjon av stillingen: Tjenesteområdene barnehage, skole og barn, unge og familie er organisert under felles ledelse i Oppvekst og utdanning. 1 Kurs nr. 00 Sted Videomøte Medlemmer Tilstede UiA Kjetil Hellang J UiT Eli Margrete Pedersen J (2019) Konflikter, konfliktmønstre og skriftlighet. (2008) Store hårete innovasjonsprosjekter når prosjektene tar styring og kontrollmekanismene feiler. Postadresse er Postboks 204 Lysaker, 1326 Lysaker. Noen videreutdanninger er spesielt tilpasset ulike sektorer, og krever relevant kompetanse. Kjøp, selg og etterspør alt av dokumenter knyttet til ditt studie. Det er mange likheter på ledelse og administrasjon, begrepene oppleves å overlappe hverandre i funksjon. Da er bachelor i økonomi, ledelse og bærekraft på Gjøvik noe for deg. 12 Selvoppfatning og motivasjon i ledelse er ett av fire kurs i spesialiseringen relasjonsledelse i masterprogram i organisasjon og ledelse. Det kreves minimum 10 studiepoeng innen samfunnsvitenskapelig metode, som kan inngå i dette grunnlaget. Ta en bachelor, master eller årsstudium i Oslo, Bergen eller på nett. 03. 2020 Tid 09. -7. Se hele profilen på LinkedIn og finn Idas forbindelser og stillinger i tilsvarende bedrifter. NTNU, Administrasjon og ledelse Master’s Degree administrasjon og ledelse. Vi søker en erfaren leder som vil være med å videreutvikle HR- og økonomiseksjonen ved Fakultet for arkitektur og design Arbeidsgiver NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Stillingstittel Seksjonssjef for HR og økonomi Frist 01. NTNU – Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet. 4 794 43. Vi er også største eier i landets 8. Administrasjonen er definert som en handling for å administrere hele organisasjonen av en gruppe mennesker. Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning Fagutvalg for administrasjon, ledelse og kontorstøtte 1 Referat fra møte 1-2019 i Fagutvalg for administrasjon, ledelse og kontorstøtte Møte 1/2019 Dato 7. juni 2020 09:15 . Velger du en bachelorgrad i økonomi og administrasjon får du god innsikt i viktige elementer innen regnskap og revisjon, finans, samfunnsøkonomi, markedsføring Samfunnsmedisinkurs i administrasjon, ledelse og helseøkonomi ble arrangert på Soria Moria 20. Gia-An har 4 stillinger oppført på profilen. ), MBA født 1966. reelle caseoppgaver fra spennende bedrifter, relevante foredrag fra representanter i næringslivet og mye fokus på samspill og roller i team. Den daglige virksomhet ledes av konsernsjef og visekonsernsjef sammen med konserndirektørene for konsernområdene, de administrerende direktørene for aksjeselskapene og stabsdirektører. Med spesiell vekt på organisering, endrings- og strategisk ledelse i skole og utdanningssektoren. Årsstudium i kriminologi og studiet filosofi, politikk og økonomi ved Universitet i Oslo er de to studiene med flest førstevalgssøkere per studieplass - etterfulgt Ledelse, administrasjon og rådgivning Yapril – Giske kommune – Kommunedirektør By admin Posted on May 21, 2021 May 21, 2021 Posted in Direktører No Comments on Yapril – Giske kommune – Kommunedirektør Bachelor i administrasjon og ledelse eller en bachelorgrad med minimum 80 studiepoeng i alt fra minst ett av fagområdene samfunnsvitenskap, organisasjonsvitenskap, juss og økonomi. Han fremstår som sterkt motivert, og vi kjenner ham som veldig engasjert for instituttet, NTNU og dets studenter. Denne sammensetningen sikrer en bredde som er svært attraktiv i arbeidslivet. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet profilvarer: krus, collegegenser med logo, t-skjorte med logo, Økonomi, administrasjon og ledelse. edu is a platform for academics to share research papers. 9. Offentlig administrasjon og ledelse (bachelor) Hvorfor velge dette programmet? Hva lærer du? Ved brann, ulykker og alvorlige hendelser ring 22 85 66 66. Tlf Kontor og økonomi / Ledelse, administrasjon og rådgivning. Studiet tar for seg sentrale temaer, teorier og forskningsbidrag innenfor organisasjon og ledelse. Det handler om å lede bedriften og menneskene som arbeider der. Postadresse: Oslo kommune/Utdanningsetaten, Ila skole, Postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo Det startet med utbygginger i Tafjord for 100 år siden. : 22000 Tentativt program av 2. 00 – 10. Jeg er på det andre året av min maskiningeniør-grad, og på det tredje året i “Teknologidesign og ledelse”, også kjent som “TDL”. 358 liker dette. NTNU ble dannet i 1996, ved at seks institusjoner for forskning og høyere utdanning ble slått sammen til ett universitet. Studiet kan inngå som en del av en bachelorgrad eller ses på som et supplement for studenter som allerede har en bachelorgrad, for eksempel innenfor ulike profesjonsstudier. 2019 Tid 09:00-15:00 Sted Gardermoen Medlemmer Økonomi og administrasjon/ledelse (Siviløkonom) Programmet er bygd opp av en hovedprofil og en støtteprofil i forskjellige fagområder, samt en masteroppgave på minimum 30 studiepoeng. no NTNU Handelshøyskolen. Torkil S. 2019 Tid 12:30-16:00 Sted Lillestrøm Medlemmer Tilstede Stig Ørsje (UiT) Solveig Svendsberget (UiA) Roar Tobro (NTNU) Karianne Bergheim (HVL) Bachelor i økonomi og administrasjon. 09. Vi er stolte av det vi har fått til og satser for fullt med energi for fremtiden. Han er utdannet sivilingeniør fra NTNU, forvaltningsinformatiker fra Universitetet i Oslo og Master in Public Management fra OsloMet. SMB Verktøykasse Kaufman og Kaufmans figur som setter opp forholdet mellom administrasjon og ledelse. no Institutt for IKT og realfag Svanhild Margrethe Arentz Schønberg Instituttleder 73412799 95788616 72573362 svanhild. Search Undergraduate Degrees - Database of Universities in Europe for international students. Published 14-05-2021 Deadline: 30-05-2021 Avdelingssjef Org. Assisterende rektor (ansvar 5. 1969) har vært konsernsjef i GK Gruppen siden 1. Bachelorgraden i offentlig administrasjon og ledelse er et tverrfaglig studieprogram som kombinerer ulike fagdisipliner betyr ikke det at du likevel ikke kan finne ditt lille spesialfelt. 311). I studiet ser vi nærmere på sosial innovasjon og hvordan ledere kan bidra til å utvikle organisasjoners verd Næringsliv og offentlig sektor har behov for ansatte med kompetanse innenfor fag som økonomistyring, regnskap, finansiering, organisasjonsteori, etikk og bærekraft, strategi og ledelse. Styremedlem i •Kommunikasjon (bl. Man lærer hvordan man kan ta vare på og utvikle kompetanse og motivasjon – både hos seg selv og hos andre. Poenggrensen etter hovedopptaket for Økonomi og administrasjon, Trondheim, bachelor ved NTNU var 53,3 i ordinær kvote og 50,1 for de med førstegangsvitnemål i 2020. 1. I påmeldingsskjema vil du kunne prioritere hvilket dato som passer deg/arbeidsgiver best for høstens Administrasjon og ledelseskurs, kurs i regi av: Oslo 1- 27. Dette emnet bygger naturlig på de to foregående emnene (eller tilsvarende emner), ettersom endringer og utvikling er knyttet til eksisterende strukturer og prosesser, samt at ledelse er et viktig element i slike strategier. Erfaringen er bygd opp fra Rådgiver, Avdelingsleder og Regionsdirektør med salg og salgsledelse som hovedområde. Menneskene i bedriften står sentralt i temaene Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 3 115 43. Rektor rapporterer til styret, og direktøren rapporterer til rektor. no Institutt for moderne samfunnshistorie. januar 2020. 2010-2016. Kjernen i studieprogrammet er fag innenfor statsvitenskap, samfunnsøkonomi, ledelse og jus. Academia. Tittel Administrasjon og ledelse Beskrivelse Nasjonalt kurs, anbefalt/obligatorisk for leger i spesialisering i alle spesialiteter (30t) unntatt allmennmedisin Administrasjon og ledelse. 2021 - 01. Den gjenspeiler tverrfagligheten ved NTNU og er både teknologisk og samfunnsrettet. Administrasjon og ledelse i Delta har inngått et samarbeid med Høyskolen Kristiania for nettbaserte studier. 2017 414 53 043 anne. Samtidig tilegner du Ledelse, administrasjon og rådgivning Kontorsjef Søk stillingen Se annonsen This is NTNU På NTNU jobber 8800 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap Mange av studiene fokuserer på økonomi, administrasjon og organisasjon sammen med ledelsesfag. 06. 6 50 44. Om økonomi og administrasjon ntnu NTNU er et internasjonalt orientert universitet med hovedsete i Trondheim og campuser i Ålesund og Gjøvik. It is assumed that you are acquainted with NVivo to participate in this course. Bachelor i offentlig organisering og ledelse. no Kunne du tenkt deg å studere ORGANISASJON OG LEDELSE - LOGISTIKK OG INNKJØPSLEDELSE, DELTID SAMLINGSBASERT i Trondheim? NTNU Trondheim tilbyr dette studiet (Master). Det dukker stadig opp nye produkter på markedet. no: Samfunnsmedisinkurs i administrasjon, ledelse og helseøkonomi arrangeres på Soria Moria 20. d. People. 800+ jobbtilbud i Norge og utlandet. Fredrik Moe. Akademika har et stort og oppdatert utvalg fagbøker om Ledelse til lave priser. Ansvar: OUSHF PB RegUtkurs Godkjenning: Obligatorisk/anbefalt for alle spesialiteter unntatt allmenn-, arbeids- & samfunnsmedisin. Anne Mette Finvik. januar 2016, da HiG, Høgskolen i Ålesund (HiÅ), Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) og NTNU fusjonerte til ett universitet med navnet Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Ønsker du å kombinere jobb og utdanning og bygge opp et flerfaglig nettverk? Masterstudiet i styring og ledelse gir deg innsikt i aktuelle utfordringer for dagens ledere, og styrker karrieremulighetene for deg som vil jobbe i en offentlig virksomhet, eller innen organisasjons- og næringsliv som samarbeider med offentlig sektor. Vi har rask levering, 14 dagers returrett og fri frakt. Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur (med spesialisering i statsvitenskap 90 stp Selvoppfatning og motivasjon i ledelse er et kurs på 7,5 studiepoeng som kan tas enkeltstående eller inngå i Erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og Iselin forteller hvordan det er å studere teknologidesign og ledelse ved NTNU i Gjøvik. Før hun kom til Ambita var hun 16 år i Telenor, blant annet i ulike lederroller innen utvikling og drift. Trondheim økonomisk høyskole Administrasjon og ledelse innen helse og Kombinasjonen av Bachelor i økonomi og administrasjon og Master i økonomi og ledelse, kvalifiserer til tittelen Siviløkonom. Semester 3: STV-3035: Utviklings- og endringsstrategier i offentlige organisasjoner (15 stp. Published 07-04-2021 Deadline: 20-04-2021 Distriktssjef Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt Org. Postadresse: Oslo kommune, Utdanningsetaten, Kringsjå skole, Postboks 6127, Etterstad, 0602 Oslo Ledelse og Administrasjon. Hege er utdannet sivilingeniør innen telekommunikasjon fra NTNU og har en Executive MBA i strategisk ledelse fra NHH. Studerer du ORG1100 Organisasjon og ledelse ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet? På StuDocu vil du finne alt av studiemateriale, gamle eksamener og foredragsnotater for dette faget Med en bachelorgrad i administrasjon og ledelse har du gode arbeidsmuligheter innen offentlig sektor, næringslivet og organisasjoner. Oslo, Cappelen Damm Akademisk. Utdanningene gir kunnskap om en eller flere av områdene organisasjon, ledelse, økonomi, personal og administrasjon. Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse Masterprogrammet i organisasjon og ledelse bygger på den skandinaviske ledelsesmodellen med vekt på verdiskaping, samarbeid, deltakelse og demokrati. Bachelor i økonomi og administrasjon gir en fleksibel plattform både i forhold til videre studier og senere yrkesliv og karriere. Alle virksomheter har behov for ansatte med økonomisk og administrativ kompetanse, enten det er i privat næringsliv, offentlig forvaltning eller i ideelle organisasjoner. Studiet er flerfaglig slik at du får innsikt i ulike fagområder, som for eksempel økonomistyring, investering og finansiering, regnskap, markedsføring, samfunnsøkonomi, organisasjon- og ledelse, strategi og Ledelse og administrasjon er distinkt, men må fungere i et fellesskap for suksess. 02. 25. NTNU. mars for noen søkergrupper). Ved å ta dette studiet får du faglig dybde innen organisasjon og ledelse. Studiet tilhører fagområdet Økonomi, marked og administrasjon. Studiet tilbys både som en heltidsutdanning over 3 år, og som en deltidsutdanning over 4 år. 15 Bøhren, Øyvind, 1949- Finansiell økonomi : teori og praksis. 3 67 48. Økonomi og administrasjon er flaggskipet innenfor økonomifagene, ved noen utdanningsinstitusjoner kaller man studieretningen for økonomi og ledelse, eller Siviløkonomstudiet. Studiet passar for deg som er interessert i politikk, organisasjonar og nyheiter, og som likar å diskutere tema som samfunnssikkerheit, sentralisering HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 2021 Ansettelsesform Fast NSD / Personverntjenester / Meldingsarkivet for ledelse og administrasjon / Brukere av NSDs personverntjenester Brukere av NSDs personverntjenester Her finner du en en oversikt over institusjonene som har avtale med NSD om personverntjenester. Høgskolen i Østfold. Prosjektbeskrivelse NTNU 2012 . Økonomi handler om å forvalte knappe ressurser på en fornuftig måte og er derfor en del av allmenndanningen i samfunnet. California State University San Offentlig administrasjon og ledelse, Oslo, Norway. UiB. (2017) Effektivitetens kilde til ineffektivitet : Krysskulturelle team i en standardisert kontekst. Videreutdanninger i ledelse, organisasjon, administrasjon og økonomi. informasjons. Undervisningen i emnet vil være basert på aktuelle case i tillegg til å gi teoretisk grunnlag for å kunne analysere utvalgt case-materiale. Bachelor i juss og administrasjon. studieår ved bachelor i administrasjon og ledelse. Offentlig administrasjon og ledelse er et tverrfaglig bachelorprogram ved Universitetet i Oslo. Administrasjon/ledelse. Studiet egner seg derfor også godt for de som allerede er i jobb, men som ønsker å videreutvikle seg mot nye muligheter, samt de som ønsker en utdanning med generelt mange jobbmuligheter. 11 (5). NTNU Handelshøyskolen. ISBN: 9788202488123 Her finner du kontaktinformasjon til Stendis ledelse, vår administrasjon og våre kontorer. Administrasjon og ledelse. Alle kursene er fjernundervisning uten samlinger. Med BI sin styrke og posisjon innenfor forskning på ledelse, strategi og økonomi vil du kunne skaffe deg dette. Rektor Gudrun F Grimstvedt [email protected] no Department of Electronic Systems. Påkrevd snitt i ordinær kvote var derfor 4,55 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng. Her finner du informasjon om kurset. Heldal, Frode; Sjøvold, Endre. Tlf: 950 34 198 . RIK - Linjeforeningen for Økonomi, Ledelse og Logistikkfag, Gjøvik, Norway. Anarki, makt og normer : Innføring i internasjonal politikk. Ledelse . høst og vår (pdf) 70161335 90741704 anniken. Demokrati og ledelse ved NTNU Styrekandidat Nina Lager Vestberg gjør seg noen tanker om hvorfor interessen er stor for å stille til styrevalg. Kurs for våren 2021 har kommet. De store forskjellene mellom ledelse og administrasjon er gitt nedenfor: Ledelse er en systematisk måte å håndtere mennesker og ting i organisasjonen. Kongelig administrasjon i Jemtland ca. I år vil det bli felles påmelding for kursene i administrasjon og ledelse høsten 2021. 9 659 34. Vårt hovedkontor finner du i Lilleakerveien 2A, 0283 Oslo. 2019 Tid 12:00-14:00 Sted Videomøte Medlemmer Ledelse og administrasjon. Vår oppgave er å finne den som både kan utføre oppgavene presist og til avtalt tid, og som fungerer i miljøet. Ledelse blir ifølge Kaufmann «sterkest knyttet til å utvikle og formulere strategier og planer for [organisasjonen]» (s. Institutt for lærerutdanning Vi har et fullverdig utdanningstilbud for grunnskole og videregående opplæring. Alle bedrifter har behov for dyktige ansatte med kompetanse innenfor områder som regnskap og revisjon, markedsføring og salg, økonomi og ledelse, børs og finans, HR og personal. SMB Tjenester deler relevante webinarer og artikler via våre nettsider. Bestill dine fagbøker om Ledelse på akademika. mars 2021. Søknadsfrist: 15. Couse in english: Tuesday 25 May 10:15-11:15 . Et faglig sterkt og inkluderende kollegium retter forskning og kunstnerisk virksomhet mot læring Ledelse og administrasjon. no +47 414 51 560. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse. En alt i ett-presentasjon av ditt studium. Strategisk ledelse i krise og krig. Politikk og administrasjon; Administrativ ledelse; Rådmann; Assisterende rådmann; Kommunalsjef - Helse og omsorg; Kommunalsjef - Skole og oppvekst; Økonomi og administrasjon Kilde: Samordna opptak 22. The programme brings together the best minds from a range of disciplines to create the knowledge needed by society to understand and change unsustainable patterns of behaviour and development. Utdanninger innen økonomi og administrasjon fokuserer på ulike deler av faget økonomi, som for eksempel regnskapsføring, revisjon, ledelse, administrasjon og organisasjon. Besøks- og leveringsadresse: Fougstadsgt 10, 0173 Oslo. Ved Fakultet for arkitektur og design er det ledig stilling som Seniorrådgiver utdanning Søk stillingen Se annonsen NTNU – kunnskap for en bedre verden NTNU – kunnskap for en bedre verden Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. Byggherreavdelingen har ansvaret for byggeprosjekter og ivaretar statlige krav til blant annet miljø, arkitektur og estetikk i all prosjektgjennomføring. Johanna Lamminen Administrerende direktør D. 12-18. Olavs hospital: Organisasjon og endring (SOS 6502) Ledelse og strategi (IØ 6501) Organisasjonsutvikling, ledelse og læring (SOS 6509) Coaching og veiledning som ledelsesverktøy (RAD 6502) Teknikker, lovkrav og ledelse som understøtter ledelse. Størstedelen av aktiviteten berører velferdspolitiske tema, barns oppvekst, psykisk helse og spørsmål relatert til organisasjons- og næringsutvikling. You will receive a Zoom link after registration. Studiet er lagt opp som et deltidsstudium over seks år, men studenten kan selv velge å gjennomføre studiet i et annet tempo. Trykk på et studium for å lese mer om krav til snitt og hvordan poenggrensen har utviklet seg gjennom tidene. no - startsiden for jobb og karriere. Produkter med lik fu Vis Gia-An Has profil på LinkedIn, verdens største faglige nettverk. Lederen har mange roller det er vanskelig å skille fra hverandre, da de utformer en helhet. En kan velge mellom sju spesialiseringer: Prosjektledelse og samhandling; Logistikk- og innkjøpsledelse Offentlig administrasjon og ledelse (bachelor) Moderne organisasjoner trenger ledere med stort engasjement, men også administratorer med et objektivt perspektiv. Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning Tjenesteråd for Administrative tjenester 1 Referat - møte i Tjenesteråd for administrasjon, ledelse og kontorstøtte Møte 5/2020 Dato 06. Videreutdanninger i ledelse, organisasjon, administrasjon og økonomi Denne siden er sist oppdatert 4. fakultet (HF) NTNU. Dette gjør vi gjennom å tilby møteplasser hvor innovasjon og entreprenørskap står i sentrum. I tillegg har SINTEF et råd. Instituttet kan ikke svare på spørsmål om opptak og supplering, dette må rettes til [email protected] Godkjente arbeidstakere. Et skille kan være at administrasjon handler om tilrettelegging og gjennomføring. Høgskulen i Volda. Målet vårt er at samtlige studenter fra NTNU i Ålesund skal se på det å starte for seg selv som en realistisk og mulig karrierevei når de er ferdig utdannet. Nettstudier på deltid innen helse, oppvekst, økonomi, administrasjon og markedsføring. «Administrasjon og ledelse i Delta» er en yrkesorganisasjon for ledere og administrativt ansatte i offentlig tjenesteyting. Fermann, Gunnar. Europastudier med fremmedspråk. Merk: alle studenter må ha minst 2,5 studiepoeng i etikk i graden. Ledelse Rektor Eli Senneset . Økonomi, administrasjon og ledelse. Bred og spiss! NTNU Handelshøyskolen 50 år: En vitenskapelig jubileumsantologi. april (1. arkitektur og. Med bakgrunn i erfaringer og økt fokus på systematisk arbeid med psykososiale faktorer fra Arbeidstilsynet, gikk NTNU i 2011 inn i et samarbeid med de andre store norske universitetene om å Årsstudium i økonomi og administrasjon; Ålesund # Bachelor i markedsføring, innovasjon og ledelse; Bachelor i økonomi og administrasjon; Master in International Business and Marketing; Årsstudium i økonomi og ledelse Bilde: 3 enheter som virker på atferd i organisasjoner Ledelse handler om å balansere ulike, og ofte motstridende interesser, i og utenfor organisasjonen. 28. 2021 (4 dager Helge Rager Furuseth har bred erfaring med utfordringer knyttet til teknologi og sikkerhet, blant annet fra departementer og EU-kommisjonen, i tillegg til forskjellige lederroller i NSM. Programmet er utpreget tverrfaglig fordi en ledelse må kunne kommunisere med alle deler av organisasjonen. orjan. 2021 ( 5 dager) Bergen - 18. 5 Administrasjon, ledelse og kontorstøtte er to områder prioritert: 1. Økonomi og administrasjon gir deg en mangfoldig og relevant utdanning som åpner for mange spennende jobbmuligheter. Mogstad Executive Vice President. Midlertidig organisering nye NTNU pr. Se hele profilen på LinkedIn og finn Gia-Ans forbindelser og stillinger i tilsvarende bedrifter. Vitenskaps-ingeniør - museet Gjøvik NTNU Gjøvik ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Controller Regnskapsmedarbeider / Økonomiassistent / Revisjonsassistent Innkjøper / Innkjøpsmedarbeider Markedsanalytiker / Markedsforsker Husøkonom Siviløkonom Revisor Autorisert regnskapsfører Økonomisjef / Finanssjef / Finansdirektør Konsulent: Strategi og ledelse management consultant Stedbaserte studier på heltid innen design, kommunikasjon og teknologi i Oslo og Bergen. for. billedkunst (AB) Det medisinske. Vi forsker på økonomistyring, regnskap, finans, organisasjon og ledelse, markedsføring og samfunnsøkonomi. : 22000 Tentativt program av 15. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Notater, sammendrag og mye mer. Se nedlastninger overfor for studieplan og fullstending kursplan. Viktige forskjeller mellom ledelse og administrasjon . New from the academic year 2020/2021 The course is part of NTNU's continuing education portfolio, and has a Jeg kunne tenkt å jobbe enten innen administrasjon og ledelse eller videre inn mot design og jobbe som teknisk tegner. Collegium Medievale. GÅ TIL HJEMMESIDEN. Er du interessert i å lære hvordan du kan styre verdiskapingen i en bedrift med lønnsomhet, ivareta bærekraftsmålene og skape god trivsel for de ansatte? Det er mulig TV2-serien Toll også har bidratt til å vise frem hvor utrolig spennende og viktig yrket er, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H). Det er mulig TV2-serien Toll også har bidratt til å vise frem hvor utrolig spennende og viktig yrket er, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H). Lykken blir å finne en passende jobb innenfor mitt studie og en jobb som er lokalisert i hjembyen min. Mitt beste tips er å finne ditt fagfelt, og bli kjempegod på akkurat det. (2010) Strategisk ledelse i utenrikspolitisk perspektiv. Bachelor i administrasjon og ledelse er et nettstudium ved Høyskolen Kristiania normert til 180 studiepoeng. Administrasjon og ledelse. Alle Alle OSLOMET 215130 Barnehagelærer 43. NTNU Ålesund - MARKEDSFØRING, INNOVASJON OG LEDELSE. Stedlig leder----NTNU i. Birgitta Wentzel Førstekonsulent Det vil si man-fre kl 08-15. Tilvekst over nytt materiale innen administrasjon og ledelse. NTNU 3,338 views. • Samarbeid og organisasjonsbygging • Elevenes læringsprosesser • Utvikling og endring • Styring og administrasjon • Rektorrollen. Økonomi og administrasjon. Ved henvendelse oppgi din kontaktinformasjon: Fullt navn, epost, mobilnr og hvilket studieprogram du tilhører. Jenssen, Svenn Are; Widding, Lars Øystein. januar 2019. 8 786 OSLOMET 215140 Faglærer i kroppsøving og idrettsfag 48. PK6100 - Ledelse og eierskap i prosjekter About. Studenter med Strategi og ledelse som støtteprofil skal velge emner tilsvarende 22,5 studiepoeng fra listen nedenfor. 2021 * ) klikk for mer info / forklaring forkortelser klikk lenker i kolonnene Mer, Fagstudium, Skole og Kravkode for mer info Administrasjon og ledelse. Vi har møtt mange medlemmer sammen med Hanne Kristin Rohde i Narvik, Kristiansand, Bodø, Haugesund og Bergen. Han har også erfaring fra andre sektorer i privat næringsliv med salg og ledelse B2B. SAM 024 Ledelse og administrasjon Beherske delegering, samhandling og brukermedvirkning. NTNU i Ålesund er en direkte videreføring av Høgskolen i Ålesund (HiÅ), og ble offisielt etablert 1. Hei! Jeg vurderer å ta bachelor gjennom nks. Offentlig administrasjon og ledelse, Oslo, Norway. trinn) Taran Nordsveen . Hvordan påvirkes menneskene i en tid der bilbransjen er i stor endring? NTNU i Gjøvik er en del av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Er du en gründer eller vil du starte din egen bedrift? Vil du skape kundeopplevelser og verdier? Lar du deg fascinere av økonomi og tall? Vil du lære om inte Kunne du tenkt deg å studere ØKONOMI OG LEDELSE i Ålesund? NTNU Ålesund tilbyr dette studiet (årsstudium). En undersøkelse gjort ved rektorutdanningen i NTNU-nettverket tyder på at det ene hovedområdet i studiet, Styring og administrasjon, ikke prioriteres høyt Studenter som gjennomfører Bachelor i administrasjon og ledelse vil ha de riktige forutsetninger til å kunne søke seg til lederstillinger. 0 337 52. no 25. Hvilke muligheter du har avhenger av hvilke fag du velger gjennom studieløpet, dine interesser, hvor du har hatt praksisoppholdet ditt, hva du skriver om i bacheloroppgaven og den kompetansen du opparbeider deg i og utenfor studiene. At vi nå har en velfungerende administrasjon gjør at jeg som leder har en betydelig mulighet til å drive strategisk ledelse, og ikke administrativ ledelse. Det er en viktig forutsetning for at jobben som instituttleder er interessant, og til å leve med. og Solstad, E. 2 138 OSLOMET 215138 Administrasjon og ledelse 50. Påkrevd snitt i ordinær kvote var derfor 5,33 ikke inkludert eventuelle tilleggspoeng. Men jeg sliter med å velge mellom Administrasjon og ledelse. Sammenslåingen var i tråd med det KUF-oppnevnte Underdal-utvalgets anbefaling fra 1995, som Stortinget i hovedsak sluttet seg til. 2:41. Trondheim, Trøndelag fylke, Norge 135 forbindelser Markedsføring, innovasjon og ledelse | Økonomi og administrasjon | NTNU i Ålesund - Duration: 2:41. Njåstad, Magne. Søk etter Lønn og administrasjon-jobber i Trondheim. 2020. NTNU har teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, en rekke profesjonsutdanninger og en stor faglig bredde som også inkluderer humaniora, samfunnsvitenskap, økonomi, medisin, helsevitenskap, utdanningsvitenskap, arkitektur (2011) Utenrikspolitikk som begrep, intensjon og atferd. Fakultet . (2014) "Det østre riket". Gå til studieoversikten for å komme i gang. fremvise bestemte kompetanser, for å løse ulike problemer. Emnet gir deg en innføring i sentrale teoretiske tradisjoner innenfor offentlig administrasjon og ledelse, med vekt på organisasjonsteoretiske perspektiver. Høgskolen i Molde. 11. Administrasjon vs ledelse Det kan virke som begge begrepene, nemlig administrasjon og ledelse, er konnotative for en og samme betydning, men det er faktisk en slags forskjell mellom de to. Sc (tekn. 73559036 ingrid. See list of people at ENERSENSE. 20 Administrasjon og ledelse for leger i spesialisering – Oslo Uke 51,14. Dette kurset skal derfor dekke de mest sentrale og forskningsbaserte kunnskapene om menneskelige egenskaper, prosesser og samhandling i et komplekst arbeidsliv. nr: 914 576 806) NTNU. teknologi, matematikk. Hva slags jobb kan en få etter dette studiet? Faget er veldig tverrfaglig slik at en kan få jobb innen mange ulike felt. Organisasjon og ledelse gir deg kunnskap om hvordan organisasjoner fungerer, at deres oppgave er å nå de mål de har satt seg, at kjernen i organisasjoner er oppgaveløsning og at organisasjoner er avhengig av å samhandle med andre for å skaffe seg tilgang til de ressursene som er nødvendig for virksomheten. Ikap. I studiet ser vi nærmere på sosial innovasjon og hvordan ledere kan bidra til å utvikle organisasjoners verd . Hooman Rostamalipour. [email protected] Administrative fellestjenester til UH-sektoren (Initiativ A1-A3) Fellessystemer for økonomi og lønn, saksbehandling og dokumentasjonsforvaltning, samt strategisk HR etableres for universitet-og høyskolene. Studiet kan også kvalifisere for masterutdanninger ved andre norske høgskoler/universitet, samt masterutdanninger i utlandet innen økonomi og ledelse. Filmene legges også ut på Canvas. fakultet (DMF) Det humanistiske. 2018 Tid 9:00-11:00 Sted TRD Møterom Basic (Video) Medlemmer Tilstede Stig Ørsje (UiT) Johannes Falk Paulsen (UiO) Cecilie Ohm (UiB) Karianne Bergheim (HVL) Kjetil Skog (UiB) Roar Tobro (NTNU) Førstekonsulent, studieveiledning Bachelorprogram i klima, atmosfære og havfysikk, eksamen: A nne Kari Øhman Meisingset: Seniorkonsulent, studieveiledning Master i meteorologi og oseanografi og ph. Sikkerhet og ledelse. Årsstudiet i organisasjon og ledelse har i hovedsak samme emnesammensetning og felles undervisning med 3. 20. ntnu. Vårt omfattende nettverk og brede erfaring sikrer riktig bemanning, både for deg og kandidaten. no Daglig Leder. administrasjon og ledelse ntnu